Từ ngày 28 tháng 4, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh làm bài thi thử trên Micosoft Teams. Trước khi vào làm bài, phòng Giáo dục lưu ý:
1. Học sinh làm bài trên Microsoft Teams chỉ được phép làm một lần, khi đã nộp bài thì không được làm lại lần 2.
2. Học sinh làm bài nghiêm túc, không sử dụng tài liệu, trao đổi hoặc hỏi bài người khác
I. HƯỚNG DẪN TRÊN MÁY TÍNH
Bước 1: Mở Microsoft Teams


Chú ý: Giao diện trên có được là do chúng ta đã tải Microsoft Teams vào máy tính, nếu chưa cài đặt Teams trên máy tính thì làm theo các bước sau:
- Đầu tiên vào trang tìm kiếm https://www.google.com/ và nhập từ khoá Download Microsoft Teams,
- Lựa chọn phiên bản
- Cài đặt giống như các phần mềm khác.
Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu
- Tài khoản do nhà trường cấp, nếu chưa có hãy liên hệ với nhà trường
- Lần đầu đăng nhập phần mềm sẽ yêu cầu đổi mật khẩu


Bước 3: Chọn nhóm GV Hoá_BG
Chú ý: Trên tài khoản có thể có nhiều nhóm vì một học sinh có thể được mời tham gia học ở các nhóm khác nhau

Bước 5: Chọn kênh chung


Bước 6: Chọn lịch thi thử


Bước 7: Click vào làm bài


Bước 8: Nhập các thông tin về cá nhân rồi làm bài

II. HƯỚNG DẪN TRÊN ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Mở Teams trên điện thoại


Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu

Bước 3: Chọn nhóm GV Hoá_BG


Bước 4: Chọn kênh chung


Bước 5: Click Xem thêm


Do giao diện của điện thoại nhỏ nên nếu không "Xem thêm" sẽ không nhìn thấy lịch thi
Bước 6: Chọn lịch thi thử


Chú ý: Do một số thiết bị di động chưa cài phần mềm đọc file word hoặc excel nên trong bước này sẽ không nhìn thấy lịch thi. Khắc phục điều này, yêu cầu phải cài đặt thêm tiện ích đọc file word, excel.
Bước 7: Click vào làm bài

Bước 8: Làm bài

Chú ý: 
1. Học sinh làm bài trên Microsoft Teams chỉ được phép làm một lần, khi đã nộp bài thì không được làm lại lần 2
2. Sau khi làm bài xong, học sinh theo dõi Video chữa bài của các thày, cô và xem kết quả