Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang. Cho đường tròn (O) đường kính AB, kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O). Trên tia…

Xem tiếp