.... Trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ gắn liền với việc ứng dụng các thành tựu như: Kết nối vạn vật, Thực tế ảo, Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo… công tác quản lý điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và các cơ sở là một yêu cầu tất yếu. Bởi công nghệ thông tin (CNTT), cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội. Nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, CNTT được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực và đã làm thay đổi căn bản cách quản lý, học tập, làm việc của con người. Trong lĩnh vực giáo dục, CNTT đã tác động mạnh mẽ đến các thành tố của quá trình giáo dục. Đặc biệt, CNTT đã thay đổi cơ bản cách dạy và cách học trong hoạt động dạy học. Xác định được vai trò CNTT trong xu thế hiện nay, các nước trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu từ khái quát đến nghiên cứu cụ thể các kĩ năng cũng như quy trình ứng dụng CNTT trong giáo dục...
Website "Công nghệ và Giáo dục" bao gồm
Mục đích:
- Cung cấp tin tức mới nhất về công nghệ của Việt Nam và thế giới
- Các ứng dụng của công nghệ vào giáo dục
- Các kĩ năng, thủ thuật liên quan đến công nghệ
- Dự đoán về công nghệ với giáo dục trong tương lai
- Giới thiệu các sản phẩm công nghệ cho giáo dục
....
Kế hoạch
- Cập nhật thông tin về Công nghệ và Giáo dục 24/7
- 30 bài/1 tháng
Đề xuất
- Bạn đọc thường xuyên chia sẻ bài viết
- Đánh giá và nhận xét trong các bài viết
                                                                                                             TMT