Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 6, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang.
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Chú bé loắt choắt
 Cái xắc xinh xinh
 Cái chân thoăn thoắt
 Cái đầu nghênh nghênh
 Ca lô đội lệch
 Mồm huýt sáo vang
 Như con chim chích
 Nhảy trên vàng…”
(Ngữ văn 6 - Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010)....