Gửi các thầy cô đã, đang và sắp dùng Microsoft Teams để dạy học online.
Trong quá trình sử dụng Microsoft Teams, nhiều giáo viên chủ nhiệm “ngại” thêm từng học sinh vào trong kênh chung của lớp, đối với giáo viên bộ môn thì “than phiền” nhiều hơn vì mất rất nhiều thời gian để copy và paste học sinh ở tất cả các môn mình phụ trách....
Nhưng từ nay mọi người không phải lo ngại điều đó nữa vì tôi đã có cách giúp các thầy cô làm “một phát” được luôn danh sách học sinh vào Teams. Bài hướng dẫn này gồm 3 bước, đó là:
Bước 1: Lập danh sách học sinh: Danh sách lập trên Excel, trong danh sách các tài khoản cách nhau bởi dấu " ; ". Ví dụ abc@tmt.edu.vn ; xyz@tmt.edu.vn.
Bước 2: Cài đặt tiện ích bổ trợ cho Google Chome (Refined Microsoft Teams), xem trong video.
Bước 3: Thêm hàng loạt danh sách học sinh vào Microsoft Teams
3.1. Đưa học sinh vào kênh chung
3.2. Đưa học sinh vào kênh riêng tư sau
* Chú ý: Kênh tiêu chuẩn không phải đưa danh học sinh vì danh sách thành viên sẽ được lâý trên kênh chung trên Microsoft Teams
Hãy xem hướng dẫn và gửi video này đến các thầy cô khác. Trân trọng cám ơn mọi người!