Kết quả thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 môn Hoá học, lần 1
Ngày thi: 30/04/2020
Thời gian làm bài 60 phút
+ Ca 1: 19 giờ 30 đến 20 giờ 30
+ Ca 2: 21 giờ 00 đến 22 giờ 00
Giáo viên đề: Hội đồng bộ môn hoá học