Từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi thử vào THPT môn hoá học. Để đối chiếu kết quả của bài làm của mình với đáp án
Mời các em xem lời giải trực tiếp từ 22 giờ 05 phút