Năm 2020 tỉnh Hải Dương chọn môn thi thứ 3 vào THPT là môn hoá với hình thức thi trắc nghiệm. Trang Công nghệ và Giáo dục giới thiệu một số đề thi thử cho các em học sinh tham khảo và thử sức mình