Microsoft đã ra mắt Microsoft Forms vào tháng 9 năm 2018. Kể từ đó, Form đã  hút một lượng lớn người sử dụng trên toàn cầu. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Form đóng vai trò quan trọng, nó hỗ trợ giáo viên ra đề kiểm tra trắc nghiệm. Microsoft Forms có giao diện thân thiện và rất dễ sử dụng.


Người ra bài tập hoặc câu hỏi khảo sát trên Form có thể gửi đường link hoặc nhúng trên website, blog để cho học sinh hoặc đối tượng tham gia trả lời thực hiện.

  • Xem video hướng dẫn sử dụng Form


Hãy cho ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận