Kết quả thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 môn Hoá học, lần thứ 5.
Ngày thi: 12/05/2020.
Thời gian làm bài 60 phút, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30.
Giáo viên đề: Thầy giáo Nhữ Văn Thành, trường THCS Tân Hồng - Hội đồng bộ môn hoá học
Có 1158 học sinh tham gia, điểm trung bình 4,91/10 (vẫn dưới trung bình)
- Có 15 điểm 10 của học sinh THCS Vũ Hữu
- Điểm 9 trở lên có 56 học sinh
- 408 học sinh đạt từ 5 điểm trở lên
Hạn chế
- Có 10 học sinh làm bài chưa nổi 1 điểm, trong đó có 2 điểm 0
- Có khoảng 50 học sinh làm bài chưa đầy 5 phút đã xong nhưng nhận kết quả chỉ 2 hoặc 3 điểm đó là kết quả rất tồi tệ
* Nhắc nhở: Ý thức và tinh thần làm bài không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi tuyển sinh trong tháng 7