Kết quả thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 môn Hoá học, lần 3.
Ngày thi: 05/05/2020.
Thời gian làm bài 60 phút, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30.
Giáo viên đề: Thầy giáo Nhữ Văn Học, trường THCS Vũ Hữu - Hội đồng bộ môn hoá học
Có 941 học sinh làm bài, điểm trung bình 4,74/10 một kết quả đáng lo lắng. Thầy giáo lưu ý các em tập trung nhiều hơn nữa cho việc ôn tập để các đợt thi sau kết quả cao hơn.
  • Kết quả chi tiết