Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn 9, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang.
“Con ơi tuy thô sơ da thị
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.”