I. Lý thuyết

1. Căn bậc hai. Căn bậc ba:

- Căn bậc hai, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức: 2 A A.

- Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.

- Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai, rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

2. Hàm số bậc nhất:

- Hàm số bậc nhất và tính chất của hàm số bậc nhất.

- Đồ thị của hàm số y ax b a 0.

- Vị trí tương đối của hai đường thẳng.

- Hệ số góc của đường thẳng y ax b a 0.

3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

- Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

- Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

- Ứng dụng thực tế của tỉ số lượng giác.

4. Đường tròn:

- Sự xác định và tính chất đối xứng của đường tròn.

- Quan hệ đường kính và dây cung, quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

- Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

- Tiếp tuyến của đường tròn.

- Vị trí tương đối của hai đường tròn.

II. Bài tập

Phần 1. Trắc nghiệm.

Phần 2. Tự luận.

Dạng 1. Tính toán, rút gọn biểu thức chứa căn.

Dạng 2. Giải phương trình.

Dạng 3. Hàm số bậc nhất.

Dạng 4. Hình học tổng hợp.

Dạng 5. Toán nâng cao.