Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn 9, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang.

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)         

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

    “Mặt trời xuống biển như hòn lửa

  Sóng đã cài then, đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi.”

Câu 1 (1,0 điểm). Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2 (1,5 điểm). Xác định biện pháp nghệ thuật trong hai câu thơ sau và cho biết tác dụng:  Mặt trời xuống biển như hòn lửa

  Sóng đã cài then, đêm sập cửa. 

Câu 3 (0,5 điểm). Khổ thơ trên miêu tả cảnh gì?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Bằng hiểu biết của mình trong thực tế, em hãy viết đoạn văn bàn về ý nghĩa của những công việc lặng thầm trong cuộc sống. 

Câu 2 (5,0 điểm). Vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích truyện “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.