Trang Công nghệ và Giáo dục tiếp tục gửi đến các thầy cô giáo và các em học sinh đề thi thử vào lớp 10 THPT môn hoá học, đề số 3, các em xem và làm các đề khác trên chuyên mục đề thi ở website này