Theo yêu cầu của một số thầy cô, trang Công nghệ và Giáo dục biên tập các đề tự luyện môn tin học từ tài liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi đề thi gồm 30 câu trong đó:
Hiểu biết về máy tính và internet: 10 câu
Trình xử lí văn bản (Word): 10 câu
Trình xử lí bảng tính (Excel): 5 câu
Trình chiếu cơ bản (MS Power Point): 5 câu
Sau đây là đề số 1