Thời gian làm bài 30 phút từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 00 ngày 10/05/2020
Đề thi gồm 30 câu trong đó:
Hiểu biết về máy tính và internet: 10 câu
Trình xử lí văn bản (Word): 10 câu
Trình xử lí bảng tính (Excel): 5 câu
Trình chiếu cơ bản (MS Power Point): 5 câu