Kết quả thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 môn Hoá học, lần 4.
Ngày thi: 09/05/2020.
Thời gian làm bài 60 phút, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30.
Giáo viên đề: Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, trường THCS Kẻ Sặt - Hội đồng bộ môn hoá học
Có 1172 học sinh làm bài, điểm trung bình 4,92/10 kết quả cao hơn đề trước nhưng vẫn đáng lo lắng. 

Kết quả chi tiết