Kết quả thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 môn Hoá học, lần thứ 6.
Ngày thi: 15/05/2020.
Thời gian làm bài 60 phút, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30.
Giáo viên đề: Cô giáo Đoàn Thị Hoè, trường THCS Tân Việt - Hội đồng bộ môn hoá học
Có 1202 học sinh tham gia, điểm trung bình 5,21/10
Về ưu điểm: 
- Số học sinh tham gia đông hơn
- Điểm trung bình cao hơn các đợt thi trước
Về hạn chế:
1. Chưa đầy 5 phút: Có 7 học sinh THCS Bình Xuyên nộp bài, 6 học sinh THCS Thúc Kháng, 4 học sinh THCS Thái Học và 3 học sinh THCS Hùng Thắng và điểm trung bình của các học sinh này là dưới 3 điểm
2. Sau 15 phút làm bài: Có 20 học sinh THCS Thúc Kháng, 17 học sinh THCS Thái Học, 12 học sinh THCS Bình Xuyên, 6 học sinh THCS Long Xuyên nộp bài. Các trường THCS khác làm bài bình thường, các trường hàng năm thi THPT có kết quả cao như THCS Tráng Liệt và THCS Vũ Hữu chưa có học sinh nào làm bài.
Nhận xét:
- Với việc không tận dụng thời gian để làm bài thì kết quả bài thi chính thức vào lớp 10 - THPT của các em sẽ rất thấp.
- Rèn luyện nhiều hơn về kĩ năng làm bài trắc nghiệm (xem thêm về kinh nghiệm làm bài thi trắc nghiệm)
KẾT QUẢ