Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang.

... Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ thành phố Hải Dương đi thành phố Móng Cái trên bản đồ là 13cm còn trong thực tế là 260km....