Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang.

Cho tam giác ABC, các trung tuyến AM, BN cắt nhau tại G. Trên tia GM lấy điểm K sao cho M là trung điểm của GK.