Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang.

Một bác nông dân trồng cam thu hoạch năm 2021 được 80 tấn cam. Tính khối lượng cam thu hoạch được năm 2020 của bác nông dân, biết rằng khối lượng cam thu hoạch của bác ấy năm 2021 tăng 25% so với năm 2020.