Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9, năm học 2020 - 2021 huyện Bình Giang.

Cho đường tròn (O) đường kính AB, kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O). Trên tia Ax lấy điểm C, qua C vẽ đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm D và E (dây DE và bán kính OA cắt nhau, D nằm giữa C và E). Kẻ OH vuông góc với DE tại H.