Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8, năm học 2021 - 2022 huyện Bình Giang.

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC), đường trung tuyến AD (D thuộc BC). Kẻ DK vuông góc  AB tại K, DI vuông góc  AC tại I. 

1) Chứng minh tứ giác AKDI là hình chữ nhật.

2) Qua B kẻ đường vuông góc với BC, cắt đường thẳng DK tại M. DM cắt AH tại N. Chứng minh tứ giác AMBN là hình thoi.

3) Chứng minh tam giác KHI vuông....